fbpx
28/03/2023
09:30

Sympopna

De samenleving is onrustig. Er doen zich crisissen voor op vele maatschappelijke gebieden, polarisaties tussen groepen mensen zijn aan de orde van de dag, een afnemend vertrouwen tussen burgers en overheden wordt dagelijks genoemd in allerlei sociale media. Tegelijkertijd zijn professionals in zorg, welzijn en publieke diensten op zoek naar passende antwoorden en oplossingen bij de onrust en dagelijkse vraagstukken van burgers. Afstemmen en aansluiten bij de werkelijkheid van burgers en hulpvragers zijn daarbij voor professionals geen eenvoudige opgave. De actuele maatschappelijke context met een klemtoon op beheersing, verantwoording en verzakelijking stelt grenzen aan wat ze mogen, wat ze kunnen binnen institutionele kaders.

Dit congres gaat op zoek naar een hernieuwd houvast voor professionals in het brede veld van GGZ, zorg en welzijn. We presenteren het ‘relationeel werken’ als antwoord. Relationeel werken betekent voor ons dat we de zorg- of hulpvrager opvatten als iemand die leeft in en uit relaties, in zijn context met verschillende rollen (moeder, broer, buurman, vrijwilliger of vriendin). Waarbij onderliggend bij veel (hulp)vragen een diep verlangen schuil gaat naar erkenning, erbij horen, gezien worden en van betekenis zijn.

De volgende opdrachtgevers mochten wij o.a. verwelkomen: